Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Cự môn
 
Thiên quan Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Địa giải Thiên không
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
12
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Phượng cát Tang môn
Giải thần Kình dương
Thiên giải Hoá kỵ
Lực sĩ Âm Sát
Đế vượng Thiên Sát
   
   
22
Điền Trạch
(D) Thiên lương
 
Thiếu âm Thiên hình
Thanh long Lưu hà
  Suy
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
32
Quan Lộc (THÂN)
(M) Thất sát
 
Long trì Quan phù
Thiên tài Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
   
   
   
   
42
Mệnh TRIỆT
(V) Tham lang
 
Tam thai Thiên la
Hoa cái Thái tuế
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
   
2
Hợi Sửu Dần
  Jeremie Francois Cohen

Sinh lúc 16:15
Chủ Nhật ngày 16 tháng 1 năm 1977
Giờ Thân ngày 27 tháng 11 năm Bính Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 47 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Thiên việt Thiên thương
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Tử
Tướng quân  
Hoá lộc  
   
   
52
Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
Ân quang Trực phù
Quan sách Phục binh
  Mộc dục
  Địa không
   
   
   
112
Thiên Di
(M) Vũ khúc
 
Bát tọa Thiên hư
Phong cáo Địa võng
Tấu thư Hỏa tinh
Đường phù Tuế phá
  Mộ
   
   
62
Thê
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên khốc
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Điếu khách
Thiên mã Đẩu quân
Trường sinh Đại hao
Hoá khoa  
   
102
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Phá toái
Dưỡng Bênh phù
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
   
92
Tài Bạch TUẦN
(M) Phá Quân
 
Hữu bật Bạch hổ
Văn khúc Thai
Thiên Phúc  
Thiên thọ  
Thiên trù  
Hỷ thần  
   
82
Tật Ách
(H) Thái dương
 
Thiên quý Thiên sứ
Thiên khôi Thiên riêu
Hồng loan Phi liêm
Thiên y Tuyệt
Long Đức  
   
   
72

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Jeremie Francois Cohen