Thê (THÂN) TRIỆT
 
 
Văn xương Cô thần
Thiên quan Kiếp sát
Thiên hỷ Linh tinh
Địa giải Thiên không
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
104
Huynh Đệ
(D) Thiên cơ
 
Ân quang Tang môn
Phượng cát Kình dương
Giải thần Mộc dục
Thiên giải Địa không
Lực sĩ Âm Sát
Hoá quyền Thiên Sát
   
   
   
114
Mệnh
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Phong cáo Thiên hình
Thiếu âm Lưu hà
Thanh long Hỏa tinh
  Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
4
Phụ Mẫu
 
 
Thiên quý Quan phù
Long trì Tiểu hao
Văn tinh  
Lâm quan  
   
   
   
   
   
14
Tử Tức TRIỆT
(V) Thái dương
 
Tam thai Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
  Địa kiếp
   
   
   
   
94
Hợi Sửu Dần
  Jeremie Francois Cohen

Sinh lúc 10:15
Chủ Nhật ngày 16 tháng 1 năm 1977
Giờ Tị ngày 27 tháng 11 năm Bính Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 47 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Phúc Đức
(B) Thiên phủ
 
Văn khúc Tử phù
Thiên việt  
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Thiên thọ  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
24
Tài Bạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Quan sách Trực phù
  Phục binh
  Thai
   
   
   
   
   
   
84
Điền Trạch
(M) Thái âm
 
Bát tọa Thiên hư
Tấu thư Địa võng
Đường phù Tuế phá
  Suy
   
   
   
   
   
34
Tật Ách
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tả phù Thiên sứ
Thiên mã Thiên khốc
Hoá lộc Điếu khách
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
   
74
Thiên Di TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Phá toái
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
   
   
   
   
   
64
Nô Bộc TUẦN
(V) Cự môn
 
Hữu bật Thiên thương
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên trù Tử
Hỷ thần  
   
   
   
   
   
54
Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thai phụ Thiên riêu
Thiên khôi Đẩu quân
Hồng loan Phi liêm
Thiên tài Bệnh
Thiên y Hoá kỵ
Long Đức  
   
   
   
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Jeremie Francois Cohen