Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Cự môn
 
Thiên Phúc Phá toái
Lâm quan Bạch hổ
Hoá lộc Bênh phù
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
   
12
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tam thai Đại hao
Thiên việt  
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên trù  
Phúc đức  
Đế vượng  
   
   
22
Điền Trạch
(D) Thiên lương
 
Địa giải Quả tú
  Điếu khách
  Đẩu quân
  Phục binh
  Suy
   
   
   
   
   
32
Quan Lộc
(M) Thất sát
 
Bát tọa Trực phù
Thiên giải Quan phủ
Quan sách Đà la
  Bệnh
   
   
   
   
   
   
42
Mệnh TRIỆT
(V) Tham lang
 
Tả phù Thiên la
Thai phụ Lưu hà
Long Đức Quan đái
Hỷ thần Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
   
2
Hợi Tuất Dậu Thân
  Jenny

Sinh lúc 20:30
Thứ Ba ngày 3 tháng 3 năm 1981
Giờ Tuất ngày 27 tháng 1 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Thiên quan Thiên thương
Thiên thọ Thiên khốc
Lộc tồn Thiên hình
Bác sĩ Thái tuế
  Tử
  Địa kiếp
   
   
   
   
52
Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
  Thiên hư
  Tuế phá
  Phi liêm
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
112
Thiên Di
(M) Vũ khúc
 
Hữu bật Địa võng
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Kình dương
  Mộ
   
   
   
   
   
   
62
Phu
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Văn khúc Kiếp sát
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Âm Sát
Tấu thư  
Trường sinh  
Hoá khoa  
Đường phù  
   
   
   
102
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên quý Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Phượng cát Địa không
Giải thần  
Thiên tài  
Thiên y  
Hoa cái  
Tướng quân  
Dưỡng  
92
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(M) Phá Quân
 
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Tiểu hao
Thiên hỷ Thai
Văn tinh Hoá kỵ
Thiếu âm  
   
   
   
   
   
82
Tật Ách
(H) Thái dương
 
Thiên mã Thiên sứ
Thanh long Cô thần
Hoá quyền Tang môn
  Tuyệt
   
   
   
   
   
   
72

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Jenny