Thê
(D) Thiên đồng
 
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Thái tuế
Lực sĩ Đà la
Trường sinh  
   
   
   
25
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Đào hoa Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
15
Mệnh
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tả phù Tang môn
Hữu bật Quan phủ
Ân quang Kình dương
Thiên quý Thai
Thiên việt  
   
   
5
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Tham lang
 
Thiên thọ Cô thần
Thiên trù Linh tinh
Thiếu âm Phục binh
Hoá quyền Tuyệt
  Âm Sát
   
   
115
Tử Tức
(D) Phá Quân
 
Thai phụ Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Quan sách Trực phù
Thanh long Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
35
Mão Thìn Tị Ngọ
  Huỳnh Trí Nhân

Sinh lúc 20:30
Thứ Năm ngày 25 tháng 5 năm 1989
Giờ Tuất ngày 21 tháng 4 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phúc Đức TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Long trì Phá toái
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Mộ
  Địa kiếp
   
   
105
Tài Bạch (THÂN)
 
 
Tam thai Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
45
Điền Trạch TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Địa giải Bênh phù
  Tử
   
   
   
95
Tật Ách
(V) Liêm Trinh
 
Văn khúc Thiên sứ
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Hoá kỵ
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
55
Thiên Di
 
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Tấu thư Địa không
Đế vượng  
   
   
   
65
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Văn xương Thiên thương
Phong cáo Thiên hình
Thiên tài Đẩu quân
Long Đức Phi liêm
  Suy
   
   
75
Quan Lộc TUẦN
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
Thiên giải Bệnh
Hỷ thần  
Hoá khoa  
Đường phù  
   
85

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Huỳnh Trí Nhân