Phụ Mẫu
 
 
Hữu bật Thái tuế
Phong cáo Quan phủ
Phượng cát Đà la
Giải thần Bệnh
   
   
   
13
Phúc Đức
(D) Thiên cơ
 
Đào hoa Thiên riêu
Thiên y Lưu hà
Thiêu dương Hỏa tinh
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Tử
   
   
23
Điền Trạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Tang môn
Thiên việt Kình dương
Lực sĩ Mộ
  Hoá kỵ
   
   
33
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Tuyệt
Thanh long Địa không
   
   
   
   
43
Mệnh
(V) Thái dương
 
Tam thai Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Quan sách Trực phù
  Phục binh
  Suy
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
3
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Huỳnh Thị Anh Thư

Sinh lúc 05:00
Thứ Bảy ngày 22 tháng 7 năm 1989
Giờ Mão ngày 20 tháng 6 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Nô Bộc TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Thiên thương
Thai phụ Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Tiểu hao
Thiên tài Thai
Văn tinh  
   
53
Huynh Đệ
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên thọ Điếu khách
Đế vượng Đẩu quân
Hoá lộc Đại hao
  Thiên Sát
   
   
   
113
Thiên Di (THÂN) TUẦN
(M) Thái âm
 
Bát tọa Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan  
Tướng quân  
Dưỡng  
   
   
63
Phu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Bênh phù
Lâm quan Địa kiếp
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
103
Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên quý Bạch hổ
Thiên khôi Quan đái
Hoa cái  
Thiên giải  
Hỷ thần  
   
93
Tài Bạch
(V) Cự môn
 
Địa giải Phi liêm
Long Đức Mộc dục
   
   
   
   
   
83
Tật Ách TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên mã Thiên sứ
Tấu thư Thiên hư
Trường sinh Tuế phá
Hoá quyền  
Đường phù  
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Huỳnh Thị Anh Thư