Nô Bộc TRIỆT
(M) Thái dương
 
Thiên Phúc Thiên thương
Địa giải Phá toái
Trường sinh Bạch hổ
Hoá quyền Bênh phù
Quốc ấn  
   
   
   
55
Thiên Di
(M) Phá Quân
 
Thai phụ Đại hao
Thiên việt Mộc dục
Thiên đức Âm Sát
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên trù  
Thiên giải  
Phúc đức  
65
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên quý Quả tú
  Thiên hình
  Điếu khách
  Phục binh
  Quan đái
   
   
75
Tài Bạch
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Quan sách Trực phù
Lâm quan Quan phủ
  Đà la
   
   
   
   
   
85
Quan Lộc TRIỆT
(M) Vũ khúc
 
Văn khúc Thiên la
Long Đức Lưu hà
Hỷ thần Nguyệt Sát
Dưỡng  
Hoá khoa  
   
   
   
45
Hợi Tuất Dậu Thân
  Hoang Xuan Dung

Sinh lúc 23:00
Thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 1981
Giờ Tý ngày 11 tháng 11 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Tử Tức
(M) Thái âm
 
Thiên quan Thiên khốc
Thiên tài Thái tuế
Thiên thọ  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
   
95
Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
  Thiên hư
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Phi liêm
  Thai
  Thiên Sát
   
   
35
Phu
(V) Tham lang
 
Văn xương Địa võng
Thiêu dương Linh tinh
Lực sĩ Thiên không
  Kình dương
  Suy
  Hoá kỵ
   
   
105
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Tả phù Kiếp sát
Bát tọa Tử phù
Phong cáo Tuyệt
Thiên khôi  
Nguyệt đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
25
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên lương
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Mộ
Giải thần  
Hoa cái  
Tướng quân  
   
   
   
15
Mệnh (THÂN) TUẦN
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Hữu bật Tiểu hao
Tam thai Tử
Thiên hỷ  
Văn tinh  
Thiếu âm  
   
   
   
5
Huynh Đệ
(D) Cự môn
 
Thiên y Cô thần
Thiên mã Thiên riêu
Thanh long Tang môn
Hoá lộc Đẩu quân
  Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
   
115

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hoang Xuan Dung