Mệnh
(D) Thiên phủ
 
Hữu bật Thái tuế
Bát tọa Đà la
Phượng cát  
Giải thần  
Thiên trù  
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
6
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Văn khúc Thiên riêu
Đào hoa Thiên không
Thiên y Quan đái
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
116
Phúc Đức
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Ân quang Tang môn
Thiên quý Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
   
   
106
Điền Trạch
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Văn xương Cô thần
Thai phụ Lưu hà
Thiếu âm Phục binh
Trường sinh Hoá kỵ
   
   
   
   
96
Huynh Đệ
 
 
Phong cáo Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Quan sách Trực phù
Thanh long Âm Sát
Đế vượng Nguyệt Sát
   
   
   
16
Mão Thìn Tị Ngọ
  Hoahoang

Giờ Dần ngày 13 tháng 6 năm Đinh Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Quan Lộc (THÂN)
(H) Thiên tướng
 
Tả phù Phá toái
Tam thai Quan phù
Long trì Đại hao
Thiên việt Địa không
Văn tinh  
Dưỡng  
   
   
86
Thê TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Suy
  Thiên Sát
   
   
   
   
26
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Nguyệt đức Thiên thương
Hồng loan Địa võng
Thiên tài Tử phù
Hoá khoa Bênh phù
  Thai
   
   
   
76
Tử Tức TRIỆT
 
 
Thiên quan Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Thiên thọ Đẩu quân
Phúc đức Bệnh
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
36
Tài Bạch TUẦN
 
 
Hoa cái Thiên khốc
Thiên giải Hỏa tinh
Tấu thư Bạch hổ
  Tử
  Địa kiếp
   
   
   
46
Tật Ách TUẦN
 
 
Địa giải Thiên sứ
Long Đức Linh tinh
  Phi liêm
  Mộ
   
   
   
   
56
Thiên Di
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên khôi Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Tuyệt
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
66

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hoahoang