Nô Bộc
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thai phụ Thiên thương
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Thiên giải Tang môn
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Bệnh
  Lưu Thái Tuế
53
Thiên Di
(M) Thái dương
 
Thiên hỷ Thiên hình
Thiếu âm Tử
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
   
   
63
Tật Ách
(D) Thiên phủ
 
Long trì Thiên sứ
Phượng cát Quan phù
Giải thần Kình dương
Hoa cái Mộ
Lực sĩ Lưu Tang Môn
   
   
   
   
73
Tài Bạch
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
Hoá lộc Hỏa tinh
Hoá khoa Tử phù
  Tuyệt
  Âm Sát
   
   
   
83
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
 
Tam thai Thiên la
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Hoá quyền Suy
   
   
   
   
   
43
Hợi Tuất Dậu Thân
  HoaHeo

Sinh lúc 22:30
Chủ Nhật ngày 6 tháng 12 năm 1987
Giờ Hợi ngày 16 tháng 10 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục
An sao lưu động cho năm 2013


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Tử Tức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
  Tiểu hao
  Thai
  Thiên Sát
   
   
   
   
93
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên khốc
Thiên tài Thái tuế
Đế vượng Đại hao
   
   
   
   
   
   
33
Phu (THÂN) TUẦN
(H) Cự môn
 
Bát tọa Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Địa kiếp
Tướng quân Hoá kỵ
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
   
   
103
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Thiên quan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
23
Phụ Mẫu
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tả phù Quả tú
Hữu bật Điếu khách
Ân quang Quan đái
Thiên quý Lưu Bạch Hổ
Phong cáo Lưu Thiên Khốc
Thiên thọ Lưu Kình Dương
Hỷ thần  
   
   
13
Mệnh
(V) Thiên lương
 
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Mộc dục
Hồng loan Địa không
Phúc đức  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
3
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Văn xương Linh tinh
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Lưu Thiên Hư
Tấu thư Lưu Đà La
Trường sinh  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
   
   
113

Lá số Tử vi của HoaHeo