Nô Bộc
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên y Thiên thương
Thiên trù Cô thần
Văn tinh Thiên riêu
Thiếu âm Đại hao
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
  Lưu Thái Tuế
   
72
Thiên Di
 
 
Hữu bật Quan phù
Long trì Bênh phù
  Mộ
  Âm Sát
   
   
   
   
   
62
Tật Ách
 
 
Thiên quan Thiên sứ
Nguyệt đức Hỏa tinh
Thiên hỷ Tử phù
Hỷ thần Tử
Đường phù Lưu Tang Môn
   
   
   
   
52
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Tả phù Thiên hư
Phong cáo Tuế phá
Phượng cát Phi liêm
Giải thần Bệnh
Thiên việt  
Thiên mã  
   
   
   
42
Quan Lộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tam thai Thiên khốc
Văn xương Thiên la
  Tang môn
  Đẩu quân
  Phục binh
  Thai
   
   
   
82
Sửu Hợi Tuất
  Hoa Sua

Giờ Ngọ ngày 9 tháng 5 năm Giáp Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Sơn hạ hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
An sao lưu động cho năm 2013


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tử Tức TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên Phúc Phá toái
Long Đức Lưu hà
Tấu thư Linh tinh
Hoá lộc Suy
Hoá quyền  
   
   
   
   
32
Điền Trạch
(H) Thiên tướng
 
Thiên quý Thiên không
Đào hoa Quan phủ
Thiêu dương Kình dương
Dưỡng  
   
   
   
   
   
92
Phu
 
 
Bát tọa Địa võng
Văn khúc Bạch hổ
Hoa cái  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
   
   
22
Phúc Đức
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên tài Thái tuế
Thiên thọ Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
102
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Hồng loan Quả tú
Quan sách Thiên hình
Lực sĩ Trực phù
Hoá khoa Đà la
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
112
Mệnh (THÂN) TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thai phụ Điếu khách
Thiên khôi Quan đái
Thiên giải Thiên Sát
Thanh long  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
2
Huynh Đệ
(D) Thiên phủ
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên đức Tiểu hao
Địa giải Lưu Thiên Hư
Phúc đức Lưu Đà La
Lâm quan  
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
12

Lá số Tử vi của Hoa Sua