Quan Lộc TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tam thai Phá toái
Thai phụ Bạch hổ
Thiên Phúc Bênh phù
Địa giải  
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
   
45
Nô Bộc
(V) Cự môn
 
Thiên việt Thiên thương
Thiên đức Đại hao
Đào hoa Mộc dục
Hồng loan Âm Sát
Thiên trù  
Thiên giải  
Phúc đức  
Hoá lộc  
55
Thiên Di
(D) Thiên tướng
 
  Quả tú
  Thiên hình
  Điếu khách
  Phục binh
  Quan đái
   
   
   
65
Tật Ách
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên thọ Thiên sứ
Quan sách Trực phù
Lâm quan Quan phủ
  Đà la
   
   
   
   
75
Điền Trạch TRIỆT
(H) Thái âm
 
Long Đức Thiên la
Hỷ thần Lưu hà
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
35
Hợi Tuất Dậu Thân
  Hoa Loc

Giờ Hợi ngày 4 tháng 11 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Tài Bạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Bát tọa Thiên khốc
Thiên quan Thái tuế
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
85
Phúc Đức
(B) Thiên phủ
 
Văn khúc Thiên hư
Hoá khoa Tuế phá
  Phi liêm
  Thai
  Thiên Sát
   
   
   
25
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Thiên tài Địa võng
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đẩu quân
Hoá quyền Kình dương
  Suy
  Địa kiếp
   
   
95
Phụ Mẫu
 
 
Tả phù Kiếp sát
Thiên khôi Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Tấu thư Tuyệt
Đường phù  
   
   
   
15
Mệnh TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Ân quang Quan phù
Thiên quý Mộ
Phong cáo  
Long trì  
Phượng cát  
Giải thần  
Hoa cái  
Tướng quân  
5
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Tiểu hao
Thiên hỷ Tử
Văn tinh Địa không
Thiếu âm  
   
   
   
   
115
Phu (THÂN)
 
 
Văn xương Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiên mã Linh tinh
Thanh long Tang môn
  Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hoa Loc