Phúc Đức
(H) Thiên lương
 
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Địa giải Tang môn
Lực sĩ Đà la
Trường sinh  
   
   
104
Điền Trạch
(M) Thất sát
 
Thiên hỷ Âm Sát
Thiên tài  
Thiên giải  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
94
Quan Lộc
 
 
Long trì Thiên hình
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Quan phù
Hoa cái Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
84
Nô Bộc
(V) Liêm Trinh
 
Nguyệt đức Thiên thương
  Kiếp sát
  Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Tuyệt
  Địa kiếp
74
Phụ Mẫu
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tam thai Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Mộc dục
   
   
   
   
114
Mùi Thân Dậu Tuất
  Hoàng Việt

Sinh lúc 17:45
Thứ Hai ngày 4 tháng 1 năm 1988
Giờ Dậu ngày 15 tháng 11 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di (THÂN)
 
 
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
  Đại hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
64
Mệnh TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thai phụ Thiên khốc
Hoá khoa Thái tuế
  Tiểu hao
  Quan đái
  Hoá kỵ
   
   
4
Tật Ách TUẦN
(D) Phá Quân
 
Bát tọa Thiên sứ
Long Đức Địa võng
  Bênh phù
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
54
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Tham lang
 
Tả phù Trực phù
Ân quang Đẩu quân
Thiên quan Địa không
Quan sách  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
14
Thê
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Văn khúc Quả tú
Văn xương Điếu khách
Tấu thư  
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
   
24
Tử Tức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Hỏa tinh
Thiên quý Phi liêm
Thiên đức Suy
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên thọ  
Phúc đức  
34
Tài Bạch TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Phong cáo Thiên riêu
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Thiên y  
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Đường phù  
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hoàng Việt