Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Lực sĩ Tang môn
Hoá lộc Đà la
  Tuyệt
   
   
12
Mệnh
(H) Tham lang
 
Thiên hỷ Linh tinh
Thiếu âm Mộ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
2
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Long trì Quan phù
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Hoa cái Tử
Địa giải Địa kiếp
Hoá quyền Hoá kỵ
   
112
Phúc Đức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên giải Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Bệnh
   
   
102
Thê
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tả phù Thiên la
Thiên quý Thiên không
Thiêu dương Thai
Thanh long  
   
   
   
22
Mùi Thân Dậu Tuất
  Hoàng Văn Hiếu

Sinh lúc 16:20
Thứ Năm ngày 19 tháng 2 năm 1987
Giờ Thân ngày 22 tháng 1 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Điền Trạch
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Thiên việt Thiên hư
Thiên tài Thiên hình
Văn tinh Tuế phá
  Đại hao
  Suy
  Thiên Sát
   
92
Tử Tức TRIỆT
 
 
Dưỡng Thiên khốc
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Địa không
   
   
   
32
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
(H) Thất sát
 
Hữu bật Địa võng
Ân quang Bênh phù
Phong cáo Nguyệt Sát
Long Đức  
Đế vượng  
   
   
82
Tài Bạch TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Văn xương Trực phù
Thai phụ Âm Sát
Thiên quan  
Quan sách  
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
42
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Bát tọa Quả tú
Thiên thọ Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
Tấu thư Điếu khách
  Mộc dục
   
52
Thiên Di
(B) Tử vi
 
Văn khúc Phi liêm
Thiên đức Quan đái
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
   
   
62
Nô Bộc TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên thương
Thiên Phúc Bạch hổ
Hỷ thần Đẩu quân
Lâm quan  
Hoá khoa  
Đường phù  
   
72

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hoàng Văn Hiếu