Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên mã Điếu khách
Lâm quan Đẩu quân
Quốc ấn Bênh phù
  Địa kiếp
  Địa không
   
12
Phúc Đức
(M) Thiên lương
 
Thiên việt Trực phù
Thiên trù Đại hao
Quan sách  
Đế vượng  
   
   
   
22
Điền Trạch
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Ân quang Thái tuế
Thiên quý Phục binh
Hoa cái Suy
   
   
   
   
32
Quan Lộc
 
 
Phong cáo Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Bệnh
   
42
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(H) Cự môn
 
Tam thai Thiên la
Văn xương Quả tú
Thiên đức Lưu hà
Thiên giải Linh tinh
Phúc đức Quan đái
Hỷ thần Hoá kỵ
Hoá lộc  
2
Mão Dần Sửu
  Hoàng Thị Lâm Oanh

Giờ Ngọ ngày 5 tháng 9 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Nô Bộc
 
 
Thiên quan Thiên thương
Thiên y Thiên riêu
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Tử
  Thiên Sát
   
   
52
Huynh Đệ
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Bạch hổ
Địa giải Phi liêm
  Mộc dục
   
   
   
112
Thiên Di TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Bát tọa Địa võng
Văn khúc Kình dương
Thiếu âm Mộ
Lực sĩ Âm Sát
Hoá khoa Nguyệt Sát
   
   
62
Phu
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Hữu bật  
Thiên khôi  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Trường sinh  
Đường phù  
102
Tử Tức
(B) Thiên phủ
 
Tướng quân Thiên hư
Dưỡng Phá toái
  Tuế phá
   
   
   
   
92
Tài Bạch
(H) Thái dương
 
Tả phù Tử phù
Thai phụ Tiểu hao
Nguyệt đức Thai
Đào hoa  
Văn tinh  
Hoá quyền  
   
82
Tật Ách TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Long trì Thiên sứ
Thiên tài Thiên khốc
Thiên thọ Quan phù
Thanh long Tuyệt
   
   
   
72

Lá số Tử vi của Hoàng Thị Lâm Oanh