Điền Trạch
(M) Thái dương
 
Tam thai Phá toái
Phong cáo Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
   
95
Quan Lộc TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Thiên việt Linh tinh
Thiên Phúc Thái tuế
Thanh long Đẩu quân
Dưỡng  
   
   
   
85
Nô Bộc TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Thiên không
Văn khúc Đà la
Văn xương Thai
Thiêu dương  
Lực sĩ  
   
75
Thiên Di (THÂN)
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên tài Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ Địa không
  Âm Sát
   
   
65
Phúc Đức
(M) Vũ khúc
 
Ân quang Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Thiên riêu
Thiên y Điếu khách
Tướng quân Mộc dục
Hoá quyền  
Quốc ấn  
105
Tị Thìn Mão Dần
  Hoàng Thị Hằng

Sinh lúc 05:30
Thứ Năm ngày 17 tháng 5 năm 1990
Giờ Mão ngày 23 tháng 4 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tật Ách
(M) Thái âm
 
Bát tọa Thiên sứ
Thai phụ Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Mộ
Hoá khoa  
   
   
55
Phụ Mẫu
(D) Thiên đồng
 
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Quan đái
Thiên hỷ Hoá kỵ
Phúc đức  
Tấu thư  
   
   
115
Tài Bạch TUẦN
(V) Tham lang
 
Thiên quý Địa võng
Long trì Hỏa tinh
Hoa cái Quan phù
Địa giải Phục binh
  Tử
   
   
45
Mệnh
(M) Thất sát
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên thọ Phi liêm
Thiên trù Địa kiếp
Lâm quan  
   
   
   
5
Huynh Đệ
(D) Thiên lương
 
Long Đức Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
   
15
Phu
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Thiên hình
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
25
Tử Tức TUẦN
(D) Cự môn
 
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Văn tinh Đại hao
Thiên giải Bệnh
   
   
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hoàng Thị Hằng