Phu (THÂN)
 
 
Ân quang Thiên riêu
Thai phụ Phá toái
Thiên y Trực phù
Quan sách Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
23
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Thái tuế
Thiên việt Suy
Thiên Phúc Âm Sát
Thanh long  
   
   
   
   
13
Mệnh TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
Đế vượng  
   
   
   
   
   
3
Phụ Mẫu
 
 
Tả phù Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
113
Tử Tức
(V) Thái dương
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Tướng quân Điếu khách
Hoá lộc Tử
Quốc ấn  
   
   
   
33
Tị Thìn Mão Dần
  Hoàng Nhật Lệ

Sinh lúc 22:00
Thứ Ba ngày 12 tháng 6 năm 1990
Giờ Hợi ngày 20 tháng 5 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Phúc Đức
(B) Thiên phủ
 
Thiên quý Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Quan đái
   
   
   
   
   
103
Tài Bạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tam thai Lưu hà
Văn khúc Mộ
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Hoá quyền  
43
Điền Trạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Quan phù
Hoá khoa Phục binh
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
   
93
Tật Ách
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên trù Linh tinh
  Hỏa tinh
  Bạch hổ
  Phi liêm
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
53
Thiên Di
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Thiên hình
Thiên tài Đẩu quân
Long Đức Thai
Hỷ thần Nguyệt Sát
Đường phù  
   
   
   
63
Nô Bộc
(V) Cự môn
 
Thiên giải Thiên thương
Dưỡng Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Địa không
  Thiên Sát
   
73
Quan Lộc TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Bát tọa Kiếp sát
Văn xương Tử phù
Thiên quan Đại hao
Nguyệt đức  
Thiên thọ  
Văn tinh  
Địa giải  
Trường sinh  
83

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hoàng Nhật Lệ