Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Thái tuế
Thiên thọ  
Thanh long  
Trường sinh  
   
   
75
Tài Bạch TRIỆT
(M) Thiên lương
 
Đào hoa Thiên không
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
Thiêu dương Địa kiếp
Hoá quyền  
   
   
85
Tử Tức TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tả phù Tang môn
Hữu bật Quan đái
Tướng quân  
   
   
   
   
95
Phu
 
 
Thiên việt Cô thần
Thiên Phúc Âm Sát
Thiếu âm  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
   
105
Thiên Di
(H) Cự môn
 
Tam thai Thiên la
Thiên quan Quả tú
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Trực phù
Quan sách Kình dương
Lực sĩ Địa không
Dưỡng Nguyệt Sát
65
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Hoàng Anh

Sinh lúc 13:15
Thứ Hai ngày 10 tháng 5 năm 1965
Giờ Mùi ngày 10 tháng 4 năm Ất Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại hải thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 58 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Huynh Đệ
 
 
Phong cáo Phá toái
Long trì Quan phù
Đế vượng Đẩu quân
  Phi liêm
   
   
   
115
Nô Bộc TUẦN
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Văn xương Thiên thương
Thiên quý Linh tinh
Thiên tài Điếu khách
Lộc tồn Thai
Bác sĩ Thiên Sát
Hoá khoa  
   
55
Mệnh
(H) Thiên đồng
 
Bát tọa Địa võng
Nguyệt đức Lưu hà
Hồng loan Hỏa tinh
Địa giải Tử phù
Hỷ thần Suy
   
   
5
Quan Lộc TUẦN
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Quan phủ
Hoá lộc Đà la
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
   
45
Điền Trạch
(B) Thiên phủ
 
Thai phụ Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
  Phục binh
  Mộ
   
   
   
35
Phúc Đức (THÂN)
(H) Thái dương
 
Thiên khôi Thiên hình
Long Đức Đại hao
  Tử
   
   
   
   
25
Phụ Mẫu
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Văn khúc Thiên hư
Ân quang Tuế phá
Thiên mã Bênh phù
Thiên giải Bệnh
Quốc ấn  
   
   
15

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hoàng Anh