Phúc Đức TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Tả phù Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Trường sinh Tử phù
  Đại hao
   
   
   
   
25
Điền Trạch TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tam thai Thiên khốc
Thai phụ Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc Phục binh
Hoá khoa Mộc dục
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
35
Quan Lộc TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Long Đức Quan phủ
Hoá quyền Đà la
  Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
45
Nô Bộc
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Bát tọa Thiên thương
Địa giải Bạch hổ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
   
55
Phụ Mẫu TUẦN
 
 
Văn khúc Thiên la
Thiên quý Quan phù
Long trì Bênh phù
Hoa cái  
Dưỡng  
Quốc ấn  
   
   
15
Mùi Thân Dậu Tuất
  Hesubelu

Sinh lúc 00:44
Thứ Hai ngày 24 tháng 2 năm 2020
Giờ Tý ngày 2 tháng 2 năm Canh Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bích thượng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
(H) Thiên tướng
 
Hữu bật Kình dương
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên giải  
Phúc đức  
Lực sĩ  
Đế vượng  
65
Mệnh (THÂN)
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Hồng loan Lưu hà
Thiên tài Thai
Thiên thọ  
Thiếu âm  
Hỷ thần  
   
   
   
5
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Văn xương Thiên sứ
Ân quang Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Thiên hình
Thanh long Linh tinh
  Điếu khách
  Suy
   
75
Huynh Đệ
 
 
Phong cáo Cô thần
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Phi liêm
  Tuyệt
   
   
115
Thê
 
 
Thiêu dương Thiên không
Tấu thư Mộ
Đường phù  
   
   
   
   
   
105
Tử Tức
 
 
Tướng quân Thái tuế
  Tử
  Âm Sát
   
   
   
   
   
95
Tài Bạch
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên quan Trực phù
Văn tinh Đẩu quân
Quan sách Tiểu hao
  Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
85

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hesubelu