Thê TUẦN
(M) Thái dương
 
Nguyệt đức Phá toái
Hoá lộc Kiếp sát
  Tử phù
  Đại hao
  Bệnh
   
   
103
Huynh Đệ TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Tả phù Thiên khốc
Tam thai Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc Phục binh
  Tử
  Thiên Sát
   
113
Mệnh TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên tài Đẩu quân
Long Đức Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
3
Phụ Mẫu
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Hữu bật Bạch hổ
Bát tọa Tuyệt
Lộc tồn Địa kiếp
Bác sĩ  
   
   
   
13
Tử Tức TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Hoá quyền Bênh phù
Quốc ấn Suy
   
   
   
93
Mùi Thân Dậu Tuất
  Hesubelu

Sinh lúc 18:03
Chủ Nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020
Giờ Dậu ngày 13 tháng 3 năm Canh Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bích thượng thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phúc Đức
(M) Thái âm
 
Thiên đức Kình dương
Đào hoa Thai
Thiên hỷ  
Địa giải  
Phúc đức  
Lực sĩ  
Hoá khoa  
23
Tài Bạch
(D) Thiên đồng
 
Thai phụ Thiên riêu
Hồng loan Lưu hà
Thiên y Hoá kỵ
Thiếu âm  
Hỷ thần  
Đế vượng  
   
83
Điền Trạch
(V) Tham lang
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Thiên giải Điếu khách
Thanh long Âm Sát
Dưỡng  
   
   
33
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Thiên quý Thiên sứ
Thiên khôi Cô thần
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Phi liêm
Lâm quan Địa không
   
   
73
Thiên Di (THÂN)
(D) Thiên lương
 
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Thiên không
Thiên thọ Quan đái
Thiêu dương  
Tấu thư  
Đường phù  
   
63
Nô Bộc
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Ân quang Thiên thương
Tướng quân Thái tuế
  Mộc dục
   
   
   
   
53
Quan Lộc
(D) Cự môn
 
Phong cáo Thiên hình
Thiên quan Hỏa tinh
Văn tinh Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
43

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Hesubelu