Phúc Đức
(H) Thái âm
 
Văn xương Thiên hư
Thiên việt Linh tinh
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã  
Tấu thư  
Lâm quan  
Hoá khoa  
Đường phù  
22
Điền Trạch
(H) Tham lang
 
Thiên quan Phi liêm
Long Đức Địa không
Đế vượng Hoá kỵ
   
   
   
   
   
32
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tam thai Thiên khốc
Bát tọa Thiên riêu
Phong cáo Bạch hổ
Thiên y Suy
Hoa cái  
Hỷ thần  
Hoá quyền  
   
42
Nô Bộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên đức Thiên thương
Phúc đức Kiếp sát
Quốc ấn Bênh phù
  Bệnh
   
   
   
   
52
Phụ Mẫu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hữu bật Thiên la
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Quan đái
Tướng quân Địa kiếp
   
   
   
   
12
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Heo

Sinh lúc 10:00
Thứ Ba ngày 30 tháng 8 năm 1983
Giờ Tị ngày 22 tháng 7 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Thiên Di
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Văn khúc Phá toái
  Điếu khách
  Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
62
Mệnh
 
 
Long trì Thiên hình
Thiên khôi Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
  Mộc dục
   
   
   
   
2
Tật Ách
(H) Thất sát
 
Tả phù Thiên sứ
Thiên hỷ Địa võng
Thiên trù Quả tú
Quan sách Trực phù
  Đẩu quân
  Phục binh
  Mộ
  Nguyệt Sát
72
Huynh Đệ
(H) Phá Quân
 
Thiên tài Cô thần
Thiên giải Lưu hà
Thiếu âm Hỏa tinh
Thanh long Âm Sát
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
   
112
Phu (THÂN) TUẦN+TRIỆT
 
 
Ân quang Tang môn
Thiên quý Kình dương
Địa giải  
Lực sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
102
Tử Tức TUẦN+TRIỆT
(B) Tử vi
 
Đào hoa Thiên không
Thiên thọ Thai
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
92
Tài Bạch
(H) Thiên cơ
 
Thai phụ Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
  Tuyệt
   
   
   
   
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Heo