Quan Lộc
(H) Cự môn
 
Tam thai Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên trù Tử phù
Văn tinh Đại hao
  Tuyệt
  Lưu Thái Tuế
   
82
Nô Bộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thai phụ Thiên thương
Địa giải Thiên khốc
Hoá lộc Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Thiên Sát
72
Thiên Di
(D) Thiên lương
 
Thiên quan Tử
Thiên giải Nguyệt Sát
Long Đức Lưu Tang Môn
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
62
Tật Ách TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên việt Thiên sứ
  Thiên hình
  Bạch hổ
  Phi liêm
  Bệnh
   
   
52
Điền Trạch
(V) Tham lang
 
Văn khúc Thiên la
Long trì Quan phù
Hoa cái Phục binh
  Thai
  Âm Sát
   
   
92
Tị Thìn Mão Dần
  Hangianguyen

Giờ Tý ngày 27 tháng 12 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
An sao lưu động cho năm 2013


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tài Bạch TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Bát tọa Lưu hà
Thiên Phúc Suy
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
42
Phúc Đức
(H) Thái âm
 
Tả phù Quan phủ
Thiên quý Kình dương
Hồng loan  
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
   
102
Tử Tức TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Văn xương Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Linh tinh
Tướng quân Điếu khách
Đế vượng  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
32
Phụ Mẫu
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Phong cáo Cô thần
Thiên mã Hỏa tinh
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
112
Mệnh (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Thiên tài Thiên không
Thiên thọ Đẩu quân
Thiêu dương Đà la
Lực sĩ Mộc dục
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
2
Huynh Đệ
(M) Phá Quân
 
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Thanh long Quan đái
Hoá quyền  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
12
Phu TUẦN
(H) Thái dương
 
Hữu bật Trực phù
Ân quang Tiểu hao
Quan sách Địa kiếp
Lâm quan Địa không
Lưu Thiên Mã Hoá kỵ
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
22

Lá số Tử vi của Hangianguyen