Huynh Đệ
(V) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc Tuyệt
Thiên tài  
Thiên mã  
Tấu thư  
Đường phù  
116
Mệnh
(M) Tử vi
 
Bát tọa Hỏa tinh
Thiên quan Phi liêm
Long Đức Thai
   
   
   
   
6
Phụ Mẫu
 
 
Hoa cái Thiên khốc
Hỷ thần Bạch hổ
Dưỡng Đẩu quân
   
   
   
   
16
Phúc Đức
(H) Phá Quân
 
Tam thai Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Địa giải Địa kiếp
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
26
Phu
(H) Thất sát
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
Tướng quân Mộ
   
   
   
   
106
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Ha

Sinh lúc 18:00
Thứ Tư ngày 30 tháng 3 năm 1983
Giờ Dậu ngày 16 tháng 2 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Điền Trạch
 
 
Hữu bật Phá toái
Thiên giải Điếu khách
  Đại hao
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
36
Tử Tức
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Ân quang Quan phù
Thai phụ Tiểu hao
Long trì Tử
Thiên khôi  
Văn tinh  
   
   
96
Quan Lộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên hỷ Địa võng
Thiên trù Quả tú
Quan sách Thiên hình
  Trực phù
  Phục binh
  Quan đái
  Nguyệt Sát
46
Tài Bạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên y Cô thần
Thiếu âm Thiên riêu
Thanh long Lưu hà
  Bệnh
  Địa không
   
   
86
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Văn khúc Thiên sứ
Văn xương Linh tinh
Lực sĩ Tang môn
Hoá quyền Kình dương
  Suy
   
   
76
Thiên Di (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(H) Tham lang
 
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Hoá kỵ
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
   
66
Nô Bộc
(M) Thái âm
 
Thiên quý Thiên thương
Phong cáo Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Thiên thọ  
Lâm quan  
Hoá khoa  
56

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Ha