Nô Bộc TRIỆT
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên thương
Thiên quan Cô thần
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
55
Thiên Di
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Long trì Hỏa tinh
Lực sĩ Quan phù
  Kình dương
  Mộc dục
  Địa không
   
   
   
65
Tật Ách
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tả phù Thiên sứ
Hữu bật Lưu hà
Phong cáo Tử phù
Nguyệt đức Quan đái
Thiên hỷ  
Thanh long  
   
   
75
Tài Bạch
(D) Tham lang
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Tiểu hao
Văn tinh Âm Sát
Lâm quan  
   
   
   
85
Quan Lộc TRIỆT
(D) Phá Quân
 
Thiên y Thiên khốc
Dưỡng Thiên la
  Thiên riêu
  Tang môn
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Địa kiếp
45
Mão Thìn Tị Ngọ
  HB

Sinh lúc 10:30
Thứ Năm ngày 29 tháng 5 năm 1986
Giờ Tị ngày 21 tháng 4 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tử Tức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn khúc Phá toái
Thiên việt  
Long Đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
   
95
Điền Trạch
 
 
Tam thai Thiên không
Đào hoa Phục binh
Thiêu dương Thai
   
   
   
   
   
35
Thê (THÂN) TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Hoa cái Địa võng
Địa giải Linh tinh
Tấu thư Bạch hổ
Đường phù Suy
   
   
   
   
105
Phúc Đức
(V) Liêm Trinh
 
Thiên quý Thái tuế
Thiên tài Đại hao
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
   
   
   
25
Phụ Mẫu
 
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
   
15
Mệnh
(M) Thất sát
 
Ân quang Thiên hình
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên thọ Tử
Thiên trù Thiên Sát
Hỷ thần  
   
   
   
5
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Kiếp sát
Thai phụ Phi liêm
Thiên khôi Bệnh
Thiên đức  
Thiên giải  
Phúc đức  
   
   
115

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của HB