Thiên Di (THÂN)
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Ân quang Cô thần
Phong cáo Kiếp sát
Thiên hỷ Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ  
Hoá lộc  
62
Tật Ách
(V) Cự môn
 
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Tang môn
Thiên trù Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
  Thiên Sát
   
52
Tài Bạch
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Đẩu quân
Văn xương Phục binh
Thiên việt Tử
Địa giải Nguyệt Sát
Thiếu âm  
   
   
42
Tử Tức
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Thiên giải Bệnh
  Địa không
   
   
   
32
Nô Bộc
(H) Thái âm
 
Tả phù Thiên thương
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
Hoá quyền Đà la
  Thai
   
   
72
Dậu Thân Mùi Ngọ
  HAT

Sinh lúc 05:30
Thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 1988
Giờ Mão ngày 24 tháng 1 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên quý Thiên hình
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Suy
Thiên thọ  
   
   
22
Quan Lộc
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Trực phù
Thiên quan  
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
82
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thái dương
 
Hữu bật Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Đế vượng Tuế phá
Hoá khoa  
Đường phù  
   
   
12
Điền Trạch
 
 
Thiên mã Thiên khốc
Trường sinh Điếu khách
  Tiểu hao
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
92
Phúc Đức TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Thiên riêu
Thiên y Phá toái
Phúc đức Linh tinh
Tướng quân Mộc dục
Quốc ấn  
   
102
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Tấu thư Bạch hổ
  Quan đái
  Hoá kỵ
   
   
   
   
112
Mệnh TUẦN
 
 
Bát tọa Hỏa tinh
Hồng loan Phi liêm
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
   
2

Lá số Tử vi của HAT