Tử Tức
(D) Thiên đồng
 
Thiên thọ Cô thần
Thiên mã Phá toái
Thiên trù Tang môn
Lực sĩ Đà la
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
   
   
35
Thê
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý Lưu Tang Môn
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
25
Huynh Đệ
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tả phù Linh tinh
Hữu bật Quan phù
Long trì Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Thai
Hoa cái  
Hoá lộc  
   
   
15
Mệnh
(D) Tham lang
 
Ân quang Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
5
Tài Bạch
(D) Phá Quân
 
Thiên y Thiên la
Thiêu dương Thiên riêu
Thanh long Thiên không
  Mộc dục
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
45
Mùi Thân Dậu Tuất
  Giờ Dậu

Sinh lúc 18:00
Thứ Hai ngày 18 tháng 5 năm 1987
Giờ Dậu ngày 21 tháng 4 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phụ Mẫu
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Hoá khoa Đẩu quân
  Đại hao
  Mộ
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
115
Tật Ách TRIỆT
 
 
Tam thai Thiên sứ
Thai phụ Thiên khốc
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Quan đái
   
   
   
   
55
Phúc Đức TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Địa giải Địa võng
Long Đức Bênh phù
  Tử
  Nguyệt Sát
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
   
105
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Thiên quan Trực phù
Quan sách Địa không
Tướng quân Lưu Thiên Khốc
Lâm quan  
Quốc ấn  
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
65
Nô Bộc
 
 
Văn khúc Thiên thương
Văn xương Quả tú
Tấu thư Điếu khách
Đế vượng  
   
   
   
   
   
75
Quan Lộc
(M) Thất sát
 
Thiên đức Thiên hình
Đào hoa Hỏa tinh
Hồng loan Phi liêm
Phúc đức Suy
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
   
   
85
Điền Trạch TUẦN
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Bạch hổ
Phong cáo Bệnh
Thiên khôi  
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Thiên giải  
Hỷ thần  
Đường phù  
Lưu Lộc Tồn  
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Giờ Dậu