Tài Bạch
(V) Thiên cơ
 
Phong cáo Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần  
Địa giải  
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
   
44
Tử Tức
(M) Tử vi
 
Đào hoa Lưu hà
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Âm Sát
Lộc tồn Lưu Tang Môn
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
   
   
34
Thê
 
 
Văn khúc Thiên hình
Văn xương Tang môn
Thiên việt Quan phủ
  Kình dương
  Thai
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
24
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Thiên thọ Cô thần
Thiên trù Phục binh
Thiếu âm Tuyệt
  Địa không
   
   
   
   
   
   
   
14
Tật Ách
(H) Thất sát
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Thanh long Trực phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
54
Mão Thìn Tị Ngọ
  FMX

Sinh lúc 05:15
Thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 1989
Giờ Mão ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Mệnh TRIỆT
 
 
Thai phụ Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đại hao
Văn tinh Mộ
   
   
   
   
   
   
   
4
Thiên Di (THÂN)
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Hoá khoa Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
   
   
64
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Đẩu quân
  Bênh phù
  Tử
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
   
   
114
Nô Bộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tả phù Thiên thương
Bát tọa Kiếp sát
Thiên Phúc Địa kiếp
Thiên đức Lưu Thiên Khốc
Thiên tài  
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
Lưu Thiên Mã  
74
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Linh tinh
Tấu thư Bạch hổ
Đế vượng  
   
   
   
   
   
   
   
84
Điền Trạch
(H) Tham lang
 
Hữu bật Hỏa tinh
Tam thai Phi liêm
Long Đức Suy
Hoá quyền Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
   
   
   
   
   
94
Phúc Đức TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên y Thiên hư
Thiên mã Thiên riêu
Hỷ thần Tuế phá
Đường phù Bệnh
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
   
   
104

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của FMX