Tật Ách
(D) Thiên đồng
 
Bát tọa Thiên sứ
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
Thiên trù Đại hao
Văn tinh  
Long Đức  
Lâm quan  
   
56
Tài Bạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Bạch hổ
Hoá khoa Bênh phù
  Quan đái
  Âm Sát
   
   
   
   
46
Tử Tức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên quan Quả tú
Thiên đức Mộc dục
Phúc đức Địa kiếp
Hỷ thần Hoá kỵ
Đường phù  
   
   
   
36
Phu TUẦN+TRIỆT
(D) Tham lang
 
Tả phù Thiên khốc
Thiên việt Điếu khách
Thiên tài Phi liêm
Thiên mã  
Trường sinh  
   
   
   
26
Thiên Di
(D) Phá Quân
 
Đế vượng Thiên hư
Hoá quyền Thiên la
  Tuế phá
  Phục binh
   
   
   
   
66
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Duyên

Sinh lúc 15:30
Thứ Hai ngày 4 tháng 7 năm 1994
Giờ Thân ngày 26 tháng 5 năm Giáp Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Trường lưu thủy
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tam thai Lưu hà
Thiên Phúc Trực phù
Quan sách  
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
   
16
Nô Bộc
 
 
Nguyệt đức Thiên thương
Đào hoa Tử phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Địa không
   
   
76
Mệnh
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phong cáo Địa võng
Hoa cái Thái tuế
Tướng quân Thai
Quốc ấn  
   
   
   
   
6
Quan Lộc (THÂN)
(V) Liêm Trinh
 
Văn xương Quan phù
Ân quang Đẩu quân
Thai phụ Bệnh
Long trì  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
86
Điền Trạch
 
 
Thiếu âm Thiên hình
Lực sĩ Phá toái
  Đà la
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
96
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Văn khúc Tang môn
Thiên quý Mộ
Phượng cát Thiên Sát
Giải thần  
Thiên khôi  
Thiên thọ  
Thiên giải  
Thanh long  
106
Phụ Mẫu
(H) Thiên lương
 
Thiên hỷ Cô thần
Địa giải Kiếp sát
Thiêu dương Linh tinh
  Thiên không
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
116

Lá số Tử vi của Duyên