Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Thiên riêu
Thiên y Tuế phá
Thiên mã Đẩu quân
Tấu thư Bệnh
Đường phù  
   
93
Phu
(M) Thiên lương
 
Hữu bật Phi liêm
Thiên quan Tử
Long Đức Âm Sát
   
   
   
   
103
Huynh Đệ
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên tài Thiên khốc
Hoa cái Hỏa tinh
Hỷ thần Bạch hổ
  Mộ
  Lưu Đà La
   
   
113
Mệnh
 
 
Tả phù Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Phúc đức Tuyệt
Quốc ấn Lưu Thiên Hư
Lưu Lộc Tồn  
Lưu Thiên Mã  
   
3
Tài Bạch (THÂN)
(H) Cự môn
 
Ân quang Thiên la
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Suy
Hồng loan Lưu Tang Môn
Tướng quân Lưu Thiên Khốc
Hoá quyền  
   
83
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Duthi

Sinh lúc 19:40
Thứ Năm ngày 16 tháng 6 năm 1983
Giờ Tuất ngày 6 tháng 5 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phụ Mẫu
 
 
  Phá toái
  Điếu khách
  Đại hao
  Thai
  Địa kiếp
  Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
13
Tật Ách
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Long trì Thiên sứ
Thiên khôi Quan phù
Thiên thọ Tiểu hao
Văn tinh Hoá kỵ
Đế vượng  
   
   
73
Phúc Đức
(H) Thiên đồng
 
Thiên quý Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Quan sách Phục binh
Dưỡng Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
   
23
Thiên Di
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Văn khúc Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Thanh long Lưu Thái Tuế
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
   
63
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Thiên thương
Bát tọa Thiên hình
Lực sĩ Tang môn
  Kình dương
  Quan đái
  Địa không
   
53
Quan Lộc TUẦN+TRIỆT
(H) Thái dương
 
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Thiên không
Đào hoa Mộc dục
Thiên giải  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
43
Điền Trạch
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Quan phủ
Địa giải Đà la
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
   
33

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Duthi