Tài Bạch
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Thiên hư
Thiên việt Thiên riêu
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên y Bệnh
Thiên mã  
Tấu thư  
Đường phù  
83
Tử Tức
(M) Thiên lương
 
Hữu bật Hỏa tinh
Thiên quan Phi liêm
Long Đức Tử
  Âm Sát
   
   
   
93
Phu
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Hoa cái Thiên khốc
Hỷ thần Bạch hổ
  Mộ
  Lưu Đà La
   
   
   
103
Huynh Đệ
 
 
Tả phù Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Thiên tài Tuyệt
Phúc đức Địa kiếp
Quốc ấn Lưu Thiên Hư
Lưu Lộc Tồn  
Lưu Thiên Mã  
113
Tật Ách
(H) Cự môn
 
Nguyệt đức Thiên sứ
Hồng loan Thiên la
Tướng quân Tử phù
Hoá quyền Đẩu quân
  Suy
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
73
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Duthi

Sinh lúc 17:40
Thứ Năm ngày 16 tháng 6 năm 1983
Giờ Dậu ngày 6 tháng 5 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Mệnh
 
 
Thiên quý Phá toái
  Điếu khách
  Đại hao
  Thai
  Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
   
3
Thiên Di (THÂN)
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thai phụ Quan phù
Long trì Tiểu hao
Thiên khôi Hoá kỵ
Văn tinh  
Đế vượng  
   
   
63
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
 
Thiên hỷ Địa võng
Thiên trù Quả tú
Quan sách Trực phù
Dưỡng Phục binh
  Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
   
13
Nô Bộc
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên thọ Thiên thương
Thiếu âm Cô thần
Thanh long Lưu hà
Lâm quan Địa không
Hoá khoa Lưu Thái Tuế
   
   
53
Quan Lộc TUẦN+TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Thiên hình
Bát tọa Linh tinh
Văn khúc Tang môn
Văn xương Kình dương
Lực sĩ Quan đái
   
   
43
Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
(H) Thái dương
 
Đào hoa Thiên không
Thiên giải Mộc dục
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
33
Phúc Đức
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Phong cáo Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Địa giải  
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
23

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Duthi