Phu (THÂN)
(H) Thiên lương
 
Văn xương Đẩu quân
Thiên việt Phi liêm
Hồng loan Tuyệt
Thiên tài  
Địa giải  
Long Đức  
Hoá lộc  
22
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Bát tọa Bạch hổ
Thiên Phúc Mộ
Thiên giải Địa không
Tấu thư Âm Sát
   
   
   
12
Mệnh
 
 
Phong cáo Quả tú
Thiên đức Thiên hình
Phúc đức Tử
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
2
Phụ Mẫu
(V) Liêm Trinh
 
Tam thai Thiên khốc
Thiên mã Linh tinh
  Hỏa tinh
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Bệnh
   
112
Tử Tức
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên quý Thiên hư
Hỷ thần Thiên la
Hoá quyền Tuế phá
Đường phù Thai
  Địa kiếp
   
   
32
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Do Thi My Hanh

Sinh lúc 09:00
Thứ Ba ngày 21 tháng 12 năm 1982
Giờ Tị ngày 7 tháng 11 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phúc Đức
 
 
Văn khúc Trực phù
Thiên trù Suy
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
102
Tài Bạch TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa  
Thiên thọ  
Dưỡng  
   
   
42
Điền Trạch
(D) Phá Quân
 
Ân quang Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
92
Tật Ách TRIỆT
(D) Tham lang
 
Tả phù Thiên sứ
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
   
52
Thiên Di TUẦN
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiếu âm Phá toái
  Phục binh
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
62
Nô Bộc TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Thiên thương
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
  Kình dương
  Quan đái
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
72
Quan Lộc
(D) Thiên đồng
 
Thai phụ Cô thần
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ  
Lâm quan  
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Do Thi My Hanh