Phụ Mẫu
(D) Thiên tướng
 
Thiên hỷ Cô thần
Địa giải Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
15
Phúc Đức
(M) Thiên lương
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Kình dương
Thiên trù Mộc dục
Thiên giải Âm Sát
Lực sĩ Thiên Sát
   
   
25
Điền Trạch
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Thiên hình
Thiếu âm Quan đái
Thanh long Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
   
35
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Long trì Quan phù
Thiên tài Tiểu hao
Văn tinh  
Lâm quan  
   
   
   
45
Mệnh
(H) Cự môn
 
Hoa cái Thiên la
Dưỡng Thái tuế
  Quan phủ
  Đà la
   
   
   
5
Hợi Sửu Dần
  Do Quoc Hung

Sinh lúc 16:30
Thứ Năm ngày 22 tháng 12 năm 1988
Giờ Thân ngày 14 tháng 11 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Nô Bộc
 
 
Nguyệt đức Thiên thương
Đào hoa Tử phù
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
   
55
Huynh Đệ
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tam thai Trực phù
Thiên quan Phục binh
Thiên Phúc Thai
Quan sách Địa không
Hoá lộc  
   
   
115
Thiên Di TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Phong cáo Thiên hư
Tấu thư Địa võng
Đường phù Hỏa tinh
  Tuế phá
  Suy
   
   
65
Thê
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tả phù Thiên khốc
Văn xương Linh tinh
Ân quang Điếu khách
Thai phụ Đẩu quân
Thiên mã Đại hao
Hoá quyền Tuyệt
  Hoá kỵ
105
Tử Tức TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Bênh phù
Quốc ấn Mộ
   
   
   
95
Tài Bạch TRIỆT
(H) Thái dương
 
Hữu bật Bạch hổ
Văn khúc Tử
Thiên quý  
Thiên thọ  
Hỷ thần  
Hoá khoa  
   
85
Tật Ách TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Bát tọa Thiên sứ
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Phi liêm
Long Đức Bệnh
   
   
   
75

Lá số Tử vi của Do Quoc Hung