Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên thọ Điếu khách
Thiên y Quan phủ
Thiên mã Đà la
  Tuyệt
   
   
36
Quan Lộc
(M) Thiên lương
 
Hữu bật Lưu hà
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Trực phù
Quan sách Thai
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
Hoá khoa  
46
Nô Bộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Thiên thương
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đẩu quân
Dưỡng Kình dương
  Địa không
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
 
 
Tả phù Cô thần
Văn khúc Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Thiên trù Hoá kỵ
Thiêu dương  
Thanh long  
Trường sinh  
66
Phúc Đức
(H) Cự môn
 
Thiên đức Thiên la
Phúc đức Quả tú
  Phục binh
  Mộ
   
   
   
26
Mão Dần Sửu
  Diệp Bửu Vinh

Sinh lúc 08:00
Thứ Hai ngày 11 tháng 6 năm 1979
Giờ Thìn ngày 17 tháng 5 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 44 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Tật Ách TRIỆT
 
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên quan Tang môn
Thiên tài Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
76
Phụ Mẫu
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Đại hao
Hoá quyền Tử
  Địa kiếp
   
   
   
16
Tài Bạch (THÂN)
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Địa võng
Thiếu âm Quan đái
Tướng quân Nguyệt Sát
   
   
   
   
86
Mệnh
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Bát tọa Bênh phù
Thiên Phúc Bệnh
Thiên hỷ  
Long Đức  
Quốc ấn  
   
   
6
Huynh Đệ TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Thiên hư
Hỷ thần Thiên hình
  Phá toái
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Suy
   
116
Phu TUẦN
(H) Thái dương
 
Tam thai Tử phù
Nguyệt đức Phi liêm
Đào hoa  
Thiên giải  
Đế vượng  
   
   
106
Tử Tức
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Long trì Thiên khốc
Địa giải Quan phù
Tấu thư  
Lâm quan  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
96

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Diệp Bửu Vinh