Tử Tức
(H) Thiên lương
 
Tam thai Thái tuế
Văn khúc Đà la
Phượng cát  
Giải thần  
Thiên trù  
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
35
Thê
(M) Thất sát
 
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
25
Huynh Đệ
 
 
Thai phụ Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
   
15
Mệnh
(V) Liêm Trinh
 
Thiên y Cô thần
Thiếu âm Thiên riêu
  Lưu hà
  Phục binh
  Tuyệt
   
   
   
5
Tài Bạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Thanh long Thiên hình
  Trực phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
45
Mão Thìn Tị Ngọ
  Dang Thanh Tung

Sinh lúc 02:00
Thứ Bảy ngày 1 tháng 10 năm 1977
Giờ Sửu ngày 19 tháng 8 năm Đinh Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 45 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phụ Mẫu
 
 
Bát tọa Phá toái
Văn xương Quan phù
Long trì Đại hao
Thiên việt Mộ
Văn tinh  
   
   
   
115
Tật Ách TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hữu bật Thiên sứ
Phong cáo Điếu khách
Thiên thọ Tiểu hao
Thiên giải Quan đái
Hoá khoa Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
55
Phúc Đức (THÂN)
(D) Phá Quân
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
  Bênh phù
  Tử
  Địa không
   
   
   
105
Thiên Di TRIỆT
(D) Tham lang
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên quan Hỏa tinh
Thiên đức  
Địa giải  
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
65
Nô Bộc TUẦN
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên tài Thiên thương
Hoa cái Thiên khốc
Tấu thư Bạch hổ
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
   
   
75
Quan Lộc TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý Phi liêm
Long Đức Suy
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
   
   
85
Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Thiên hư
Thiên khôi Linh tinh
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Đẩu quân
Hỷ thần Bệnh
Hoá quyền  
Đường phù  
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Dang Thanh Tung