Thiên Di
(D) Thiên phủ
 
Văn xương Kiếp sát
Thiên quý Phi liêm
Thiên việt  
Thiên đức  
Thiên thọ  
Phúc đức  
Trường sinh  
64
Tật Ách
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tả phù Thiên sứ
Thiên Phúc Điếu khách
Tấu thư Địa không
Dưỡng Thiên Sát
Hoá khoa  
   
   
54
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Phong cáo Quả tú
Hồng loan Trực phù
Thiên tài Thai
Quan sách Hoá kỵ
Tướng quân Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
44
Tử Tức
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Hữu bật Thái tuế
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
34
Nô Bộc
 
 
Hoa cái Thiên thương
Hỷ thần Thiên la
Đường phù Bạch hổ
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
74
Sửu Hợi Tuất
  Dư Thị Bích Ngọc

Sinh lúc 10:00
Thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 1992
Giờ Tị ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phu (THÂN)
(H) Thiên tướng
 
Văn khúc Phá toái
Ân quang Hỏa tinh
Đào hoa Thiên không
Thiên trù Mộ
Địa giải  
Thiêu dương  
Thanh long  
24
Quan Lộc TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Bát tọa Thiên riêu
Thiên khôi Linh tinh
Thiên y Bênh phù
Long Đức Quan đái
   
   
   
84
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên quan Thiên khốc
Thiên giải Địa võng
Lực sĩ Tang môn
Hoá lộc Đà la
  Tử
  Âm Sát
   
14
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Văn tinh  
Lâm quan  
   
   
94
Phúc Đức
 
 
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
   
104
Phụ Mẫu
 
 
Long trì Quan phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
   
   
   
114
Mệnh TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Tam thai Cô thần
Thai phụ Thiên hình
Thiếu âm Lưu hà
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ Bệnh
Hoá quyền  
   
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Dư Thị Bích Ngọc