Tật Ách
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Hồng loan Thiên sứ
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Tuyệt
Long Đức Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
76
Tài Bạch
 
 
Tả phù Bạch hổ
Tướng quân Thai
   
   
   
   
   
   
86
Tử Tức
 
 
Ân quang Quả tú
Thiên quý Hỏa tinh
Thiên quan  
Thiên đức  
Phúc đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
96
Thê TUẦN+TRIỆT
 
 
Hữu bật Thiên khốc
Phong cáo Điếu khách
Thiên việt Phi liêm
Thiên tài  
Thiên thọ  
Thiên mã  
Trường sinh  
   
106
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Bát tọa Thiên hư
Văn xương Thiên la
Thanh long Tuế phá
  Mộ
   
   
   
   
66
Hợi Sửu Dần
  Dương Tiến Lập

Giờ Ngọ ngày 29 tháng 3 năm Giáp Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Trường lưu thủy
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên Phúc Lưu hà
Địa giải Linh tinh
Quan sách Trực phù
Hỷ thần Mộc dục
Hoá lộc  
Hoá quyền  
   
   
116
Nô Bộc
(H) Thiên tướng
 
Nguyệt đức Thiên thương
Đào hoa Thiên riêu
Thiên y Tử phù
Lực sĩ Kình dương
  Tử
   
   
   
56
Mệnh (THÂN)
 
 
Tam thai Địa võng
Văn khúc Thái tuế
Hoa cái Bênh phù
Thiên giải Quan đái
Quốc ấn Âm Sát
   
   
   
6
Quan Lộc
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Long trì Quan phù
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
   
   
46
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiếu âm Phá toái
Hoá khoa Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Nguyệt Sát
   
   
   
36
Phúc Đức
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thai phụ Tang môn
Phượng cát Phục binh
Giải thần Thiên Sát
Thiên khôi  
Đế vượng  
   
   
   
26
Phụ Mẫu
(D) Thiên phủ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Thiên hình
Lâm quan Kiếp sát
  Thiên không
  Đại hao
   
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Dương Tiến Lập