Tử Tức
(V) Thiên cơ
 
Thiên quý Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Lưu hà
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ Hoá kỵ
   
33
Phu
(M) Tử vi
 
Văn khúc Điếu khách
Thiên trù Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Thiên Sát
   
23
Huynh Đệ
 
 
Thiên việt Quả tú
Hồng loan Trực phù
Quan sách Phục binh
Đế vượng Nguyệt Sát
   
   
13
Mệnh
(H) Phá Quân
 
Văn xương Thái tuế
Thai phụ Đại hao
Thiên thọ  
Văn tinh  
Lâm quan  
   
3
Tài Bạch
(H) Thất sát
 
Phong cáo Thiên la
Thiên tài Bạch hổ
Hoa cái Đà la
Thiên giải Tử
Lực sĩ  
   
43
Sửu Hợi Tuất
  Dương Tố Huệ

Sinh lúc 03:25
Thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 1968
Giờ Dần ngày 15 tháng 9 năm Mậu Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại dịch thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 55 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phụ Mẫu
 
 
Ân quang Thiên riêu
Đào hoa Phá toái
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Bênh phù
  Quan đái
  Địa không
113
Tật Ách TUẦN
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quan Thiên sứ
Thiên Phúc Mộ
Địa giải  
Long Đức  
Thanh long  
   
53
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hỷ thần Thiên khốc
Đường phù Địa võng
  Tang môn
  Mộc dục
  Âm Sát
   
103
Thiên Di TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Hữu bật Thiên hư
Tam thai Tuế phá
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Tiểu hao
Thiên mã Tuyệt
Hoá khoa  
63
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Thiên thương
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Thai
Tướng quân Địa kiếp
Quốc ấn  
   
73
Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
(H) Tham lang
 
Tả phù Linh tinh
Bát tọa Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Tấu thư  
Dưỡng  
Hoá lộc  
83
Điền Trạch
(M) Thái âm
 
Thiếu âm Cô thần
Trường sinh Phi liêm
Hoá quyền  
   
   
   
93

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Dương Tố Huệ