Điền Trạch TRIỆT
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thai phụ Phá toái
Thiên Phúc Bạch hổ
Tướng quân Bệnh
Quốc ấn Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
93
Quan Lộc
(M) Thái dương
 
Thiên việt Tiểu hao
Thiên đức Suy
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên trù  
Địa giải  
Phúc đức  
Hoá quyền  
83
Nô Bộc
(D) Thiên phủ
 
Thiên giải Thiên thương
Thanh long Quả tú
Đế vượng Điếu khách
  Lưu Tang Môn
   
   
   
   
73
Thiên Di
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Quan sách Thiên hình
Lực sĩ Trực phù
Lâm quan Đà la
   
   
   
   
   
63
Phúc Đức TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Tam thai Thiên la
Long Đức Lưu hà
Tấu thư Hỏa tinh
  Tử
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
103
Mùi Thân Dậu Tuất
  Dương Công Nghiệp

Sinh lúc 21:50
Thứ Tư ngày 20 tháng 1 năm 1982
Giờ Hợi ngày 26 tháng 12 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên quan Thiên sứ
Thiên thọ Thiên khốc
Lộc tồn Linh tinh
Bác sĩ Thái tuế
  Đẩu quân
  Quan đái
   
   
53
Phụ Mẫu
 
 
Tả phù Thiên hư
Văn khúc Tuế phá
Thiên quý Phi liêm
Hoá khoa Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
113
Tài Bạch
(H) Cự môn
 
Bát tọa Địa võng
Thiêu dương Thiên không
Hoá lộc Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
43
Mệnh
 
 
Thiên khôi Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Hỷ thần Tuyệt
Đường phù  
   
   
   
   
3
Huynh Đệ TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Phong cáo Quan phù
Long trì Bênh phù
Phượng cát Thai
Giải thần Lưu Bạch Hổ
Hoa cái Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
   
   
13
Thê (THÂN) TUẦN
(V) Thiên lương
 
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Đại hao
Văn tinh Địa không
Thiếu âm  
Dưỡng  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
23
Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Cô thần
Văn xương Tang môn
Ân quang Phục binh
Thiên tài Hoá kỵ
Thiên mã Lưu Thiên Hư
Trường sinh Lưu Đà La
Lưu Thiên Mã  
   
33

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Dương Công Nghiệp