Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thái âm
 
Thiên Phúc Phá toái
Lâm quan Bạch hổ
Quốc ấn Bênh phù
   
   
   
   
   
   
   
   
   
12
Phúc Đức
(H) Tham lang
 
Thiên việt Đại hao
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên trù  
Địa giải  
Phúc đức  
Đế vượng  
   
   
   
   
22
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên thọ Quả tú
Thiên giải Điếu khách
Hoá lộc Đẩu quân
  Phục binh
  Suy
   
   
   
   
   
   
   
32
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Quan sách Thiên hình
  Trực phù
  Quan phủ
  Đà la
  Bệnh
  Địa kiếp
   
   
   
   
   
   
42
Mệnh TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Thiên la
Long Đức Lưu hà
Hỷ thần Quan đái
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
   
   
2
Hợi Tuất Dậu Thân
  Copywriter

Sinh lúc 18:50
Chủ Nhật ngày 17 tháng 1 năm 1982
Giờ Dậu ngày 23 tháng 12 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Nô Bộc
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Thiên quan Thiên thương
Lộc tồn Thiên khốc
Bác sĩ Thái tuế
Hoá quyền Tử
   
   
   
   
   
   
   
   
52
Huynh Đệ
 
 
Tả phù Thiên hư
Thai phụ Tuế phá
  Phi liêm
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
   
   
112
Thiên Di (THÂN)
(H) Thất sát
 
Ân quang Địa võng
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Kình dương
  Mộ
   
   
   
   
   
   
   
   
62
Phu
(H) Phá Quân
 
Thiên khôi Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Tấu thư Địa không
Trường sinh  
Đường phù  
   
   
   
   
   
   
   
102
Tử Tức TUẦN
 
 
Tam thai Linh tinh
Bát tọa Quan phù
Văn khúc Hoá kỵ
Văn xương  
Long trì  
Phượng cát  
Giải thần  
Thiên tài  
Hoa cái  
Tướng quân  
Dưỡng  
Hoá khoa  
92
Tài Bạch TUẦN
(B) Tử vi
 
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
Văn tinh Tiểu hao
Thiếu âm Thai
   
   
   
   
   
   
   
   
82
Tật Ách
(H) Thiên cơ
 
Hữu bật Thiên sứ
Phong cáo Cô thần
Thiên mã Tang môn
Thanh long Tuyệt
   
   
   
   
   
   
   
   
72

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Copywriter