Huynh Đệ
(M) Thái dương
 
Bát tọa Cô thần
Phong cáo Kiếp sát
Thiên hỷ Thiên không
Thiêu dương Tiểu hao
Hoá lộc Bệnh
Lưu Lộc Tồn  
   
13
Mệnh TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Suy
Thiên việt Thiên Sát
Thiên Phúc Lưu Kình Dương
Thanh long  
   
   
3
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Văn khúc Đà la
Văn xương Nguyệt Sát
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
113
Phúc Đức TUẦN
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Long trì Thiên riêu
Thiên y Quan phù
Lộc tồn Địa không
Bác sĩ Lưu Thái Tuế
Lâm quan  
   
   
103
Phu
(M) Vũ khúc
 
Ân quang Thiên la
Thiên thọ Thiên hình
Hoa cái Thái tuế
Tướng quân Tử
Hoá quyền Lưu Bạch Hổ
Quốc ấn Lưu Đà La
   
23
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Con gái Hoa Sữa

Giờ Mão ngày 23 tháng 8 năm Canh Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Bạch lạp kim
Cục: Mộc Tam Cục
An sao lưu động cho năm 2016


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Điền Trạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Tam thai Tử phù
Thai phụ Quan phủ
Nguyệt đức Kình dương
Đào hoa Quan đái
Hoá khoa  
   
   
93
Tử Tức
(D) Thiên đồng
 
Hữu bật Lưu hà
Thiên giải Trực phù
Quan sách Mộ
Tấu thư Hoá kỵ
   
   
   
33
Quan Lộc
(V) Tham lang
 
Thiên quý Thiên hư
Thiên tài Địa võng
  Tuế phá
  Phục binh
  Mộc dục
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
83
Tài Bạch
(M) Thất sát
 
Thiên khôi Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Thiên trù Phi liêm
Địa giải Tuyệt
Lưu Thiên Mã Địa kiếp
  Lưu Thiên Hư
   
43
Tật Ách
(D) Thiên lương
 
Thiên đức Thiên sứ
Phúc đức Quả tú
Hỷ thần Phá toái
Đường phù Linh tinh
  Thai
   
   
53
Thiên Di (THÂN)
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Dưỡng Bạch hổ
  Đẩu quân
  Bênh phù
  Âm Sát
   
   
   
63
Nô Bộc
(D) Cự môn
 
Tả phù Thiên thương
Thiên quan Hỏa tinh
Hồng loan Đại hao
Văn tinh  
Long Đức  
Trường sinh  
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Con gái Hoa Sữa