Thiên Di
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Thái tuế
Ân quang Đà la
Phượng cát  
Giải thần  
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
66
Tật Ách
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên sứ
Đào hoa Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Quan đái
Bác sĩ Địa không
Hoá lộc  
   
56
Tài Bạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Tang môn
Bát tọa Quan phủ
Phong cáo Kình dương
Thiên việt Mộc dục
   
   
   
46
Tử Tức TRIỆT
(D) Tham lang
 
Hữu bật Cô thần
Thiên trù Đẩu quân
Thiếu âm Phục binh
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
   
36
Nô Bộc
(D) Phá Quân
 
Thiên hỷ Thiên thương
Thiên tài Thiên la
Quan sách Quả tú
Thanh long Trực phù
Đế vượng Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
76
Mão Thìn Tị Ngọ
  Chuong

Sinh lúc 09:00
Thứ Hai ngày 1 tháng 5 năm 1989
Giờ Tị ngày 26 tháng 3 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thê (THÂN) TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn khúc Phá toái
Thiên quý Quan phù
Long trì Đại hao
Thiên quan Hoá kỵ
Văn tinh  
Địa giải  
Dưỡng  
26
Quan Lộc
 
 
Thiên y Thiên riêu
  Linh tinh
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Suy
  Thiên Sát
   
86
Huynh Đệ TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Hỏa tinh
Thiên giải Tử phù
  Bênh phù
  Thai
  Âm Sát
   
16
Điền Trạch
(V) Liêm Trinh
 
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Bệnh
Thiên thọ  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
96
Phúc Đức
 
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Tấu thư Tử
   
   
   
   
106
Phụ Mẫu
(M) Thất sát
 
Long Đức Phi liêm
  Mộ
   
   
   
   
   
116
Mệnh TUẦN
(H) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên hư
Thiên mã Thiên hình
Hỷ thần Tuế phá
Hoá khoa Tuyệt
Đường phù  
   
   
6

Lá số Tử vi của Chuong