Tài Bạch
(H) Thiên lương
 
Tả phù Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc Bệnh
Thiên mã Địa kiếp
Hỷ thần Địa không
Đường phù  
   
   
   
   
   
43
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Thiên quan Phi liêm
Long Đức Suy
   
   
   
   
   
   
   
   
   
33
Thê
 
 
Hoa cái Thiên khốc
Tấu thư Bạch hổ
Đế vượng Lưu Đà La
   
   
   
   
   
   
   
   
23
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
Phong cáo Kiếp sát
Thiên đức Lưu Thiên Hư
Thiên tài  
Thiên thọ  
Địa giải  
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
Lưu Lộc Tồn  
Lưu Thiên Mã  
13
Tật Ách
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn xương Thiên sứ
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Linh tinh
  Tử phù
  Đẩu quân
  Bênh phù
  Tử
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
   
   
53
Mão Thìn Tị Ngọ
  Chồng Duthi

Sinh lúc 11:00
Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 1983
Giờ Ngọ ngày 11 tháng 2 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Mệnh (THÂN)
 
 
Hữu bật Phá toái
Thiên giải Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
   
   
   
   
   
3
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tam thai Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đại hao
Văn tinh Mộ
Hoá quyền  
   
   
   
   
   
   
63
Phụ Mẫu
(D) Phá Quân
 
Văn khúc Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Thiên hình
Quan sách Trực phù
Thanh long Mộc dục
Hoá lộc Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
   
113
Nô Bộc
(D) Tham lang
 
Thiên y Thiên thương
Thiếu âm Cô thần
  Thiên riêu
  Lưu hà
  Phục binh
  Tuyệt
  Hoá kỵ
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
73
Quan Lộc TUẦN+TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Ân quang Tang môn
Thiên quý Quan phủ
Hoá khoa Kình dương
  Thai
   
   
   
   
   
   
   
83
Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thai phụ Thiên không
Đào hoa Âm Sát
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
   
   
93
Phúc Đức
(D) Thiên đồng
 
Bát tọa Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần  
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
   
   
103

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Chồng Duthi