Tật Ách
(V) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên sứ
Văn xương Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc Tuyệt
Thiên mã  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
52
Tài Bạch
(M) Tử vi
 
Thiên quan Phi liêm
Long Đức Mộ
  Địa không
   
   
   
   
   
42
Tử Tức
 
 
Phong cáo Thiên khốc
Thiên thọ Bạch hổ
Hoa cái Tử
Tấu thư Lưu Đà La
   
   
   
   
32
Thê (THÂN)
(H) Phá Quân
 
Thiên đức Kiếp sát
Địa giải Bệnh
Phúc đức Lưu Thiên Hư
Tướng quân  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
Lưu Lộc Tồn  
Lưu Thiên Mã  
22
Thiên Di
(H) Thất sát
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Hỏa tinh
  Tử phù
  Bênh phù
  Thai
  Địa kiếp
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
62
Mão Thìn Tị Ngọ
  Chồng Duthi

Sinh lúc 10:00
Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 1983
Giờ Tị ngày 11 tháng 2 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ
 
 
Hữu bật Phá toái
Văn khúc Điếu khách
Thiên tài Tiểu hao
Thiên giải Suy
  Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
   
   
12
Nô Bộc
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Tam thai Thiên thương
Long trì Linh tinh
Thiên khôi Quan phù
Văn tinh Đẩu quân
Dưỡng Đại hao
   
   
   
72
Mệnh
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên hỷ Địa võng
Thiên trù Quả tú
Quan sách Thiên hình
Thanh long Trực phù
Đế vượng Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
   
   
2
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Ân quang Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiếu âm Lưu hà
Trường sinh Phục binh
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
82
Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hoá quyền Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
   
   
92
Phúc Đức TUẦN+TRIỆT
(H) Tham lang
 
Thiên quý Thiên không
Đào hoa Quan đái
Thiêu dương Hoá kỵ
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
   
   
   
102
Phụ Mẫu
(M) Thái âm
 
Bát tọa Thái tuế
Thai phụ Đà la
Phượng cát  
Giải thần  
Lực sĩ  
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
112

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Chồng Duthi