Điền Trạch
 
 
Hữu bật Phá toái
Văn xương Trực phù
Thiên quý Đại hao
Quan sách  
Trường sinh  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
35
Quan Lộc TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên riêu
Thiên Phúc Hỏa tinh
Thiên thọ Thái tuế
Thiên y Đẩu quân
  Phục binh
  Mộc dục
  Địa không
  Lưu Kình Dương
45
Nô Bộc TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Phong cáo Thiên thương
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
   
   
55
Thiên Di
 
 
Thiên tài Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Lưu Thái Tuế
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
65
Phúc Đức
(V) Thái dương
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Dưỡng Điếu khách
Hoá lộc Bênh phù
Quốc ấn Địa kiếp
  Âm Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
25
Mùi Thân Dậu Tuất
  Chồng

Sinh lúc 09:50
Thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 1990
Giờ Tị ngày 18 tháng 6 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi
An sao lưu động cho năm 2016


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Thiên sứ
Văn khúc Kình dương
Ân quang  
Hồng loan  
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
75
Phụ Mẫu
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Thai
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Hoá quyền  
   
   
15
Tài Bạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Linh tinh
Thanh long Quan phù
Hoá khoa Suy
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
   
   
85
Mệnh
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tam thai Thiên hình
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
Lưu Thiên Mã Tuyệt
  Hoá kỵ
  Lưu Thiên Hư
   
   
5
Huynh Đệ
(D) Thiên tướng
 
Thiên giải Mộ
Long Đức Nguyệt Sát
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
   
115
Thê (THÂN)
(V) Cự môn
 
Bát tọa Thiên khốc
Địa giải Thiên hư
Tướng quân Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
105
Tử Tức TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thai phụ Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
   
   
   
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Chồng