Tử Tức
(V) Thiên cơ
 
Tam thai Phi liêm
Phong cáo  
Thiên việt  
Hồng loan  
Thiên giải  
Long Đức  
Trường sinh  
   
95
Thê
(M) Tử vi
 
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên tài Bạch hổ
Hỷ thần Mộc dục
Hoá quyền Lưu Tang Môn
   
   
   
   
105
Huynh Đệ
 
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Bênh phù
Thiên đức Quan đái
Phúc đức  
Quốc ấn  
   
   
   
115
Mệnh
(H) Phá Quân
 
Thiên mã Thiên khốc
Lâm quan Điếu khách
  Đại hao
  Địa không
  Âm Sát
   
   
   
5
Tài Bạch
(H) Thất sát
 
Thiên quý Thiên hư
Địa giải Thiên la
Tấu thư Hỏa tinh
Dưỡng Tuế phá
Đường phù Đẩu quân
  Lưu Thái Tuế
   
   
85
Hợi Sửu Dần
  Cesar

Sinh lúc 06:00
Thứ Hai ngày 13 tháng 12 năm 1982
Giờ Mão ngày 29 tháng 10 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Phụ Mẫu
 
 
Bát tọa Trực phù
Thai phụ Phục binh
Thiên trù  
Quan sách  
Đế vượng  
   
   
   
15
Tật Ách TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên khôi Thiên sứ
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Thai
Tướng quân  
Hoá lộc  
   
   
   
75
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Ân quang Địa võng
Thiên quan Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
25
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Long trì Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
Lưu Thiên Mã Tuyệt
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
  Lưu Thiên Khốc
   
   
65
Nô Bộc TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Phá toái
Thiếu âm Mộ
Thanh long Nguyệt Sát
Hoá khoa  
   
   
   
55
Quan Lộc TUẦN
(H) Tham lang
 
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Tang môn
Thiên thọ Kình dương
Lực sĩ Tử
  Thiên Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
45
Điền Trạch
(M) Thái âm
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
Lưu Lộc Tồn Bệnh
   
   
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Cesar