Quan Lộc
(V) Thiên cơ
 
Văn khúc Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Lâm quan Hoá kỵ
   
   
   
42
Nô Bộc
(M) Tử vi
 
Ân quang Thiên thương
Đào hoa Lưu hà
Thiên tài Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
52
Thiên Di
 
 
Thai phụ Tang môn
Thiên việt Kình dương
Địa giải Suy
Lực sĩ  
   
   
   
62
Tật Ách TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Thiên quý Thiên sứ
Thiên thọ Cô thần
Thiên trù Bệnh
Thiên giải  
Thiếu âm  
Thanh long  
   
72
Điền Trạch
(H) Thất sát
 
Tả phù Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Quan sách Hỏa tinh
  Trực phù
  Phục binh
  Quan đái
  Nguyệt Sát
32
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Cẩm Huyền

Sinh lúc 01:15
Thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 1989
Giờ Sửu ngày 11 tháng 1 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Văn xương Thiên hình
Long trì Phá toái
Thiên quan Linh tinh
Văn tinh Quan phù
  Tiểu hao
  Tử
   
82
Phúc Đức (THÂN)
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Phong cáo Điếu khách
Hoá khoa Đại hao
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
   
22
Tử Tức TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hữu bật Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Mộ
Tướng quân Địa không
   
   
   
92
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tam thai Kiếp sát
Thiên Phúc Bênh phù
Thiên đức Âm Sát
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
12
Mệnh
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần  
Dưỡng  
   
   
2
Huynh Đệ
(H) Tham lang
 
Bát tọa Phi liêm
Long Đức Thai
Hoá quyền Địa kiếp
   
   
   
   
112
Phu TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên mã Thiên hư
Tấu thư Tuế phá
Đường phù Tuyệt
   
   
   
   
102

Lá số Tử vi của Cẩm Huyền