Tật Ách TRIỆT
(D) Thiên đồng
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên quan Cô thần
Thiếu âm Bệnh
Lộc tồn Lưu Thái Tuế
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
   
   
73
Tài Bạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Long trì Quan phù
Thiên thọ Đẩu quân
Địa giải Kình dương
Lực sĩ Tử
   
   
   
   
   
83
Tử Tức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Lưu hà
Bát tọa Tử phù
Văn khúc Mộ
Văn xương Lưu Tang Môn
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Thiên giải  
Thanh long  
Hoá khoa  
93
Thê
(D) Tham lang
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Thiên hình
Thiên mã Tuế phá
Văn tinh Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa không
   
   
   
103
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(D) Phá Quân
 
Thiên quý Thiên khốc
  Thiên la
  Hỏa tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Âm Sát
   
63
Mão Thìn Tị Ngọ
  Boy

Sinh lúc 06:00
Thứ Tư ngày 28 tháng 1 năm 1987
Giờ Mão ngày 29 tháng 12 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thai phụ Phá toái
Thiên việt Thai
Long Đức  
Tướng quân  
Hoá quyền  
   
   
   
   
113
Nô Bộc
 
 
Tả phù Thiên thương
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
   
   
53
Mệnh TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Ân quang Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
   
   
3
Quan Lộc
(V) Liêm Trinh
 
Lâm quan Thái tuế
  Đại hao
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
43
Điền Trạch
 
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
  Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
   
33
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Thiên Phúc Thiên riêu
Thiên tài Linh tinh
Thiên y Điếu khách
Thiên trù Mộc dục
Hỷ thần Thiên Sát
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
23
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Kiếp sát
Thiên khôi Phi liêm
Thiên đức Lưu Thiên Hư
Phúc đức Lưu Đà La
Trường sinh  
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
13

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Boy