Thiên Di
(D) Thiên phủ
 
Thai phụ Thiên khốc
Long trì Thiên hình
Thanh long Quan phù
Trường sinh  
   
   
   
65
Tật Ách TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Nguyệt đức Thiên sứ
Đào hoa Tử phù
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
  Hoá kỵ
   
   
75
Tài Bạch TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tướng quân Thiên hư
  Tuế phá
  Quan đái
   
   
   
   
85
Tử Tức
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
95
Nô Bộc
 
 
Thiên quan Thiên thương
Thiên giải Thiên la
Thiếu âm Đẩu quân
Lực sĩ Kình dương
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
55
Mão Dần Sửu
  Bg aThuan

Giờ Hợi ngày 2 tháng 9 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Phu (THÂN)
(H) Thiên tướng
 
Phượng cát Thiên riêu
Giải thần Bạch hổ
Thiên y Phi liêm
Đế vượng  
   
   
   
105
Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn khúc Tang môn
Thiên quý Thai
Địa giải Thiên Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
45
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên đức Địa võng
Thiên thọ Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Hỷ thần Suy
Hoá lộc Địa kiếp
Hoá quyền Âm Sát
   
115
Điền Trạch
 
 
Hữu bật Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiêu dương Hỏa tinh
  Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
35
Phúc Đức
 
 
Tam thai Phá toái
Bát tọa Thái tuế
Phong cáo Phục binh
Hoa cái Mộ
   
   
   
25
Phụ Mẫu
 
 
Tả phù Trực phù
Thiên khôi Đại hao
Thiên tài Tử
Quan sách Địa không
   
   
   
15
Mệnh TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Văn xương Linh tinh
Ân quang Điếu khách
Thiên mã Bênh phù
Hoá khoa Bệnh
Quốc ấn  
   
   
5

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bg aThuan