Phúc Đức TRIỆT
(V) Thiên cơ
 
Bát tọa Cô thần
Ân quang Linh tinh
Thiên quan Bệnh
Thiên tài  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá quyền  
23
Điền Trạch
(M) Tử vi
 
Long trì Quan phù
Địa giải Kình dương
Lực sĩ Tử
   
   
   
   
   
33
Quan Lộc
 
 
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
Thiên giải Mộ
Thanh long  
   
   
   
   
43
Nô Bộc
(H) Phá Quân
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Thiên hư
Thiên mã Thiên hình
Văn tinh Tuế phá
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
53
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thất sát
 
Thai phụ Thiên khốc
  Thiên la
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Âm Sát
   
13
Mão Thìn Tị Ngọ
  Ban pth 1

Sinh lúc 20:30
Thứ Ba ngày 6 tháng 1 năm 1987
Giờ Tuất ngày 7 tháng 12 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thiên Di
 
 
Tam thai Phá toái
Thiên quý Thai
Thiên việt Địa kiếp
Long Đức  
Tướng quân  
   
   
   
63
Mệnh
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Tả phù Thiên không
Đào hoa Phục binh
Thiêu dương  
Đế vượng  
   
   
   
   
3
Tật Ách TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hoa cái Thiên sứ
Tấu thư Địa võng
Dưỡng Bạch hổ
Đường phù Hoá kỵ
   
   
   
   
73
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn khúc Thái tuế
Lâm quan Đại hao
   
   
   
   
   
   
113
Thê
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hồng loan Quả tú
Thiên thọ Trực phù
Quan sách Đẩu quân
Hoá lộc Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
  Địa không
  Nguyệt Sát
   
103
Tử Tức
(H) Tham lang
 
Văn xương Thiên riêu
Phong cáo Điếu khách
Thiên Phúc Mộc dục
Thiên y Thiên Sát
Thiên trù  
Hỷ thần  
Hoá khoa  
   
93
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(M) Thái âm
 
Hữu bật Kiếp sát
Thiên khôi Hỏa tinh
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức  
Trường sinh  
   
   
   
83

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Ban pth 1