Điền Trạch
(D) Thiên phủ
 
Tả phù Thiên hư
Văn khúc Tuế phá
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên mã  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
   
32
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Thiên quan Phi liêm
Long Đức  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
   
   
   
42
Nô Bộc
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thai phụ Thiên thương
Hoa cái Thiên khốc
Hỷ thần Bạch hổ
  Suy
  Hoá kỵ
   
   
   
   
52
Thiên Di
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Thiên đức Kiếp sát
Địa giải Bênh phù
Phúc đức Bệnh
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
   
   
   
62
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Ân quang Thiên la
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Quan đái
Tướng quân  
   
   
   
   
   
22
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Bach Hop

Sinh lúc 02:05
Thứ Hai ngày 4 tháng 4 năm 1983
Giờ Sửu ngày 21 tháng 2 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Tật Ách
(H) Thiên tướng
 
Hữu bật Thiên sứ
Văn xương Phá toái
Thiên giải Linh tinh
  Điếu khách
  Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
72
Phụ Mẫu
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Phong cáo Quan phù
Long trì Tiểu hao
Thiên khôi Mộc dục
Thiên thọ  
Văn tinh  
Hoá lộc  
   
   
   
12
Tài Bạch
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên quý Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Thiên hình
Quan sách Hỏa tinh
  Trực phù
  Phục binh
  Mộ
  Địa không
  Nguyệt Sát
82
Mệnh
 
 
Thiên y Cô thần
Thiếu âm Thiên riêu
Thanh long Lưu hà
Trường sinh  
   
   
   
   
   
2
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
 
 
Tam thai Tang môn
Bát tọa Kình dương
Thiên tài  
Lực sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
   
112
Phu TUẦN+TRIỆT
 
 
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Thai
Lộc tồn Địa kiếp
Bác sĩ Âm Sát
   
   
   
   
   
102
Tử Tức
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
   
   
   
   
92

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bach Hop