Tử Tức
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hữu bật Cô thần
Thai phụ Phá toái
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Quan phủ
Trường sinh Đà la
Lưu Thiên Mã Lưu Tang Môn
   
95
Phu (THÂN)
(M) Thái dương
 
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Mộc dục
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
105
Huynh Đệ
(D) Thiên phủ
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần Quan đái
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
   
115
Mệnh
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
Lâm quan Hỏa tinh
Hoá lộc Tử phù
Hoá khoa Lưu Đà La
   
   
5
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
 
Thiêu dương Thiên la
Dưỡng Thiên không
Hoá quyền Phục binh
  Âm Sát
   
   
   
85
Hợi Tuất Dậu Thân
  B

Sinh lúc 21:30
Thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 1987
Giờ Hợi ngày 16 tháng 6 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 2011


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phụ Mẫu
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tả phù Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên thọ Đẩu quân
Văn tinh Tiểu hao
Đế vượng Thiên Sát
Lưu Lộc Tồn Lưu Thiên Hư
   
15
Tật Ách TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên sứ
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
75
Phúc Đức TUẦN
(H) Cự môn
 
Long Đức Địa võng
Tướng quân Suy
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
  Lưu Kình Dương
   
25
Thiên Di TRIỆT
 
 
Bát tọa Thiên hình
Thiên quan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
   
   
   
65
Nô Bộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Ân quang Thiên thương
Thiên quý Quả tú
Phong cáo Điếu khách
Thiên giải Mộ
Hỷ thần  
   
   
55
Quan Lộc
(V) Thiên lương
 
Tam thai Phi liêm
Thiên đức Tử
Đào hoa Địa không
Hồng loan  
Địa giải  
Phúc đức  
   
45
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Văn xương Linh tinh
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Thiên tài Lưu Bạch Hổ
Tấu thư  
Đường phù  
   
35

Lá số Tử vi của B