Điền Trạch
(D) Thiên phủ
 
Tả phù Cô thần
Văn khúc Kiếp sát
Thiên hỷ Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ  
   
92
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên tài Kình dương
Thiên trù Mộ
Hoá quyền Thiên Sát
   
   
82
Nô Bộc
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thai phụ Thiên thương
Thiên việt Phục binh
Thiếu âm Tử
Hoá lộc Nguyệt Sát
   
   
   
72
Thiên Di
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Long trì Quan phù
Thiên thọ Đại hao
Văn tinh Bệnh
Địa giải  
   
   
   
62
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
  Đẩu quân
  Đà la
  Thai
   
   
102
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Bạn gái

Sinh lúc 02:30
Thứ Tư ngày 6 tháng 4 năm 1988
Giờ Sửu ngày 20 tháng 2 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tật Ách
(H) Thiên tướng
 
Hữu bật Thiên sứ
Văn xương Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Suy
Thiên giải  
Hoá khoa  
   
52
Phụ Mẫu
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Ân quang Trực phù
Phong cáo  
Thiên quan  
Thiên Phúc  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
112
Tài Bạch TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hỷ thần Thiên hư
Đế vượng Địa võng
Đường phù Thiên hình
  Tuế phá
  Địa không
  Hoá kỵ
   
42
Mệnh
 
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
Thiên mã Điếu khách
Trường sinh Tiểu hao
   
   
   
2
Huynh Đệ TRIỆT
 
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Hỏa tinh
Tướng quân Mộc dục
Quốc ấn  
   
   
12
Phu TRIỆT
 
 
Tam thai Bạch hổ
Tấu thư Quan đái
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
   
22
Tử Tức TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên quý Linh tinh
Hồng loan Phi liêm
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
   
32

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bạn gái