Thê
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Văn khúc Cô thần
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh  
Thiếu âm  
Trường sinh  
Hoá quyền  
Hoá khoa  
105
Huynh Đệ
(M) Thái dương
 
Long trì Quan phù
Tướng quân Mộc dục
  Hoá kỵ
   
   
   
   
115
Mệnh
(D) Thiên phủ
 
Thai phụ Thiên riêu
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Quan đái
Thiên hỷ  
Thiên y  
Tấu thư  
Đường phù  
5
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên việt Phi liêm
Thiên mã  
Lâm quan  
   
   
15
Tử Tức
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên khốc
Thanh long Thiên la
Dưỡng Tang môn
   
   
   
   
95
Mão Thìn Tị Ngọ
  Bùi Văn Tú

Giờ Sửu ngày 16 tháng 7 năm Giáp Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sơn hạ hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phúc Đức (THÂN) TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Văn xương Phá toái
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên tài Đẩu quân
Long Đức  
Hỷ thần  
Đế vượng  
   
25
Tài Bạch
 
 
Thiên quý Thiên hình
Phong cáo Thiên không
Đào hoa Kình dương
Thiêu dương Thai
Lực sĩ  
   
   
85
Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Tả phù Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
  Địa không
   
   
35
Tật Ách
 
 
Thiên giải Thiên sứ
Lộc tồn Linh tinh
Bác sĩ Hỏa tinh
  Thái tuế
  Tuyệt
  Âm Sát
   
75
Thiên Di TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tam thai Quả tú
Bát tọa Trực phù
Hồng loan Quan phủ
Địa giải Đà la
Quan sách Mộ
Hoá lộc Nguyệt Sát
   
65
Nô Bộc TUẦN
(V) Thiên lương
 
Thiên khôi Thiên thương
  Điếu khách
  Phục binh
  Tử
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
55
Quan Lộc
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên đức Đại hao
Thiên thọ Bệnh
Phúc đức  
   
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bùi Văn Tú